24 juny, 2021

Escafandrista Musical

by Golden: l'alternativa de la música alternativa … des de Barcelona

Portada / i c e c r e a m una extraña búrbuja de Bitte Please (2017)

i c e c r e a m una extraña búrbuja de Bitte Please (2017)

 

i c e c r e a m una extraña búrbuja de Bitte Please (2017)
Género: hip pop, rap, beat pop.

Bitte Please - i c e c r e a m

No ha sido fácil, ni creo que lo haya conseguido, entender quién o qué está tras Bitte Please. Un proyecto musical y unipersonal con base en Berlín, gráfico y musical. Ante todo transversal.

i c e c r e a m parece un juguete. Con beats divertidos, aire hip pop, un silbido, unas cajas, acento rap. Que se alarga dos minutos pero podría acabarse cuando quisiera.

Difícil de explicar, mejor escuchar.


No ha estat fàcil, ni crec que ho  hagi aconseguit, entendre qui o què està al darrere de Bitte Please. Un projecte musical i unipersonal amb base a Berlín, gràfic i musical. Abans de res transversal.

i c e c r e a m sembla una joguina. Amb beats divertits, aire hip pop, un xiulet, unes caixes, accent rap. Que s’allarga dos minuts però podria acabar-se quan volgués.

Difícil d’explicar, millor escoltar.