31 juliol, 2021

Escafandrista Musical

by Golden: l'alternativa de la música alternativa … des de Barcelona

Portada / Get ‘em Up, la punta de lanza del último de The Derevolutions (2017)

Get ‘em Up, la punta de lanza del último de The Derevolutions (2017)

 
Get ‘em Up, la punta de lanza del último de The Derevolutions (2017)
Género: alternative pop, tropical pop.the derevolutions - Get 'em Up - Band From America

Brett Karina, Ana Karina y Sen son The Derevolutions.

Naturales como la vida misma y con origen en Northampton. El pasado mes de octubre lanzaron su tercer larga duración titulado Band From America.

De por medio emerge Get ‘em Up en su línea sonora estrambótica y anárquica vienen de nuevo a sorprendernos.

Siempre son divertidas, esos samples juguetones y espíritu caótico ya son característicos y ese sonido pop se reconoce inmediatamente.


Brett Karina, Ana Karina i Sen són The Derevolutions.

Naturals com la vida mateixa i amb origen a Northampton. El passat mes d’octubre van llançar el seu tercer llarga durada titulat  Band From America.

Pel mig emergeix Get ‘em Up en la seva línia sonora estrambòtica i anàrquica vénen de nou a sorprendre’ns.

Sempre són divertides, aquests samples juganers i esperit caòtic ja són característics i aquest so pop es reconeix immediatament.